پسیو شبکه

وجود زیرساخت های فیزیکی در ابعاد و اشکال مختلف جهت برقراری ارتباط میان تجهیزات فیزیکی و نرم افزاری، کارمندان، سیستم های مدیریتی و شعبات برای هر سازمان، اداره و بیزینسی در هر وسعتی حیاتی و لازم میباشد.

تجهیزات پسیو شبکه مجموعه ای از تجهیزات جهت انتقال سیگنال های الکترونیکی به شمار میروند. طراحی چینش این تجهیزات متناسب با نیاز های یک مجموعه با در نظر گرفتن استاندارد های روز وظیفه ایست که یک شرکت ارائه خدمات IT به عهده دارد.

در اولین قدم نگاه کوتاهی به محیط های انتقال و نحوه ارتباط اجزا در این محیط ها بپردازیم:

شبکه های سیمی

 شبکه های سیمی محیط های نسبتا بسته با قابلیت جابجایی محدود اما با امنیت بالا. این شبکه ها تلفیقی از بستر کابل های مسی و فیبرهای نوری که در موقعیت های مختلف به کار رفته تا سیگنال های الکترونیکی را بین اجزا منتقل کنند. ارتباط تجهیزات تماما به صورت فیزیکی و با بستر های از پیش چیده شده پیش خواهد رفت.

 

شبکه های بیسیم

کابل بی کابل! استفاده از تجهیزات وایرلس یعنی آزادی عمل در چینش، جابجایی و گسترش شبکه. تلفیقی از سخت های افزار های بیسیم  نظیر اکسس پوینت در کنار محدوده کوچکی از شبکه کابلی جهت توزیع لینک های اصلی این امکان را فراهم میسازد تا محدودیت هایی نظیر تعداد کلاینت ها و محل قرار گیری نود ها دیگر مشکل ساز نباشد.

این دو دسته اصلی از شبکه هر یک شامل اجزا و بخشی های مختلفی میشوند:

X