خدمات پسیو

پسیو شبکه

وجود زیرساخت های فیزیکی در ابعاد و اشکال مختلف جهت برقراری ارتباط میان تجهیزات فیزیکی و نرم افزاری، کارمندان، سیستم های مدیریتی و شعبات برای هر سازمان، اداره و بیزینسی در هر وسعتی حیاتی و لازم میباشد. تجهیزات پسیو شبکه مجموعه ای از تجهیزات جهت انتقال سیگنال های الکترونیکی به…
ادامه مطلب
X